NorDan

Drzwi balkonowe

Energooszczędne, otwierane do wewnątrz i na zewnątrz drzwi balkonowe o współczynniku U nawet do 0,7 W / m2K

Drzwi balkonowe są nie tylko eleganckie, ale także wystarczająco solidne, aby zapewnić odporność na włamanie, co zostało potwierdzone certyfikatem Secured By Design.

Projekt drzwi można dostosować do swoich wymagań, korzystając z opcji w pełni przeszklonych lub paneli izolacyjnych. Dostępne są również drzwi dwuskrzydłowe symetryczne lub asymetryczne. Wybór spośród akcesoriów, takich jak zsynchronizowane cylindry lub wentylacja.