Integracja ekologii i cyfryzacji

Światowy przemysł budowlany dynamicznie się rozwija. Rosnące wymagania dotyczące przyjaznych dla środowiska produktów, procesów i praktyk najlepiej rozwiązywać w połączeniu z możliwościami oferowanymi przez strategiczną cyfryzację. W Grupie NorDan przedsięwzięcie to jest zdefiniowane w programie ecoDigital Ready. Liczne działania, usługi, produkcja i procesy są wdrażane nie tylko w celu spełnienia wymagań klientów i partnerów, ale także po to, aby być w tym względzie liderem w branży często związanej z tradycją.

Wizja

Digitalizacja nie jest nową koncepcją dla NorDan. Wręcz przeciwnie, kilka kluczowych obszarów jest od wielu lat poddawanych ciągłej transformacji cyfrowej. Zebranie wszystkich działań cyfryzacyjnych w programie ecoDigital Ready i połączenie ich z podejściem ekologicznym, da mocniejszy efekt, a całość stanie się większa niż suma jej części. Klienci, produkty, dostawcy i ogólnie społeczeństwo skorzystają w wyniku działań programu ecoDigital Ready. I w ten sposób NorDan wytyczy drogę do w pełni zdigitalizowanej i dużo bardziej świadomej ekologicznie przyszłości.