NorDan wspiera budowanie pozytywnej i przyjaznej kultury pracy. Firma promuje otwarte i szanujące środowisko, w którym pracownicy są doceniani i zachęcani do dzielenia się swoimi pomysłami i opiniami.

NorDan inwestuje w rozwój zawodowy swoich pracowników poprzez różnorodne programy szkoleniowe i możliwości awansu. Ponadto otrzymałem możliwość uczestniczenia w największych europejskich projektach, które pozwoliły mi poznać środowisko specjalistów w zakresie technologii szkła i wykorzystać wiedzę i wieloletnie doświadczenie w praktyce.

Bezpośredni Management zawsze wspiera mnie w podejmowaniu nowych wyzwań co pozwala sięgać po najwyżej postawione cele, które mają wymierny wpływ na sukces naszej organizacji i dają satysfakcję w rozwijaniu swojej kariery!