\ Perfekt Samspill

Perfekt Samspill

Nasz ambitny cel - perfekcja we wszystkim, co robimy

Perfekt Samspill jest kluczem do tego, jak wszystkie firmy i pracownicy NorDan powinni ze sobą współpracować i jak wszyscy będziemy dążyć do budowania silnych relacji z naszymi klientami.

Idealny NorDan

Perfekt Samspill został wprowadzony w 2001 roku jako część 75-lecia NorDan i jest zakorzeniony we wprowadzonym na rynek oknem NorDan Perfekt w 1961 roku.

Innowacyjny NorDan Perfekt był uchylno-obrotowym oknem otwieranym do wewnątrz, lepiej znanym dziś jako NorDan NTech StormGuard. Podczas opracowywania produkt był poddawany wyczerpującym testom i ulepszeniom projektowym, z których każda miała na celu coraz większe zbliżanie się do perfekcji. Było to zaawansowane okno, którego opatentowana konstrukcja i unikalna konstrukcja bardzo dobrze nadawały się do produkcji na dużą skalę.

Cel doskonałości

Perfekt Samspill to suma naszych wartości i dwóch słów w języku norweskim, które zna każdy pracownik NorDan.