\ Perfekt Samspill

Perfekt Samspill

Nasz ambitny cel - perfekcja we wszystkim, co robimy

Perfekt Samspill jest kluczem do tego, jak wszystkie firmy Grupy NorDan i jej pracownicy powinni ze sobą współpracować i dążyć do budowania silnych relacji z klientami.

Idealny NorDan

Koncepcja Perfekt Samspill została wprowadzona w 2001 roku jako część obchodów 75-lecia NorDan i jest mocno związana z wprowadzonym na rynek w 1961 roku oknem NorDan Perfekt.

NorDan Perfekt to uchylno-rozwierne okno otwierane do wewnątrz. Dziś jest lepiej znane jako NorDan NTech StormGuard. Podczas opracowywania, produkt był poddawany intensywnym testom i modernizacjom, z których każda miała na celu coraz większe zbliżanie się do perfekcji.

Zaawansowaną konstrukcję okna opatentowano i wdrożono do produkcji na dużą skalę.

Cel doskonałości

Perfekt Samspill to suma naszych wartości, które zna każdy pracownik NorDan.