\ Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Dbanie o środowisko jest dla nas naturalne

Strategia ecoDigital Ready™ zakłada, że dbanie o środowisko oraz wykorzystywanie nowych technologii są niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Korzystając z tych założeń, opracowujemy najlepsze rozwiązania, używając do tego dedykowanych narzędzi.

W Nordan Sp. z o.o. zdefiniowaliśmy cztery obszary, na których koncentruje się nasza praca na rzecz zrównoważonego rozwoju:

Powyższe obszary są zakorzenione w naszych wartościach i wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wartości lokalne

Dobre warunki pracy pomagają w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju, mają pozytywny wpływ na pracowników, jak i na środowisko pracy jako całość. Nasze działania wspierają lokalny rynek pracy, oraz rozwijają gospodarkę regionu.

Jesteśmy świadomi naszej roli jako ważnego pracodawcy w lokalnych społecznościach. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za działania społeczne, wspierając lokalne organizacje sportowe i inne inicjatywy społeczne.

Koncentracja na ludziach

Bezpieczeństwo pracy jest dla nas największym priorytetem. Nieustannie pracujemy nad udoskonaleniem miejsca pracy. Promujemy aktywny styl życia, dbając o dobre samopoczucie każdego pracownika.

Nasze podejście do równości zaczyna się od równego traktowania wszystkich kobiet i mężczyzn, bez względu na tożsamość, religię, sprawność funkcjonalną czy wiek. Każdemu oferujemy takie same możliwości rozwoju i doskonalenia własnych umiejętności.

Efektywne wykorzystanie zasobów

Nowoczesna infrastruktura naszych fabryk generuje pozytywne efekty, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. Nasze procesy sa zoptymalizowane i przyjazne dla środowiska.

Produkowane przez nas okna i drzwi są energooszczędne, wytwarzamy je w sposób zrównoważony. Dążymy do stworzenia bezpiecznej gospodarki obiegowej, w której materiały mogą być ponownie wykorzystane i/lub poddane recyklingowi bez szkody dla środowiska i ludzi.

Wdrażanie i partnerstwo

NorDan koncentruje się na wdrażaniu ulepszeń i innowacji, wywierając pozytywny wpływ na branżę budowlaną. Dzięki temu osiąga sukces w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Współpraca z naszymi dostawcami oraz klientami oparta jest na zaufaniu i partnerstwie. Cel 17 jest zarówno naszym celem, jak i naszą metodą na osiągnięcie sukcesu w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Efekty stosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju przez Grupę NorDan:

Wewnętrzne

Zewnętrzne