\ Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Dbanie o środowisko jest dla nas naturalne

Strategia ecoDigital Ready™ zakłada, że dbanie o środowisko oraz wykorzystywanie nowych technologii są niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Dlatego też, korzystając z tych założeń, staramy się opracować najlepsze rozwiązania, używając najodpowiedniejszych narzędzi.

Nordan Sp. z o.o. zdefiniowała cztery konkretne obszary, na których koncentruje się jej praca na rzecz zrównoważonego rozwoju:

Obszary te są zakorzenione w naszych wartościach i wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wartości lokalne

Dobre warunki pracy pomagają w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i mają pozytywny wpływ zarówno na pracowników, jak i na środowisko pracy jako całość. Nasze działania pomagają w zwiększeniu zatrudnienia, rozwijaniu gospodarki i poprawie dobrobytu.

Jesteśmy świadomi naszej roli jako ważnego pracodawcy w naszych lokalnych społecznościach. Dlatego bierzemy na siebie odpowiedzialność za działania społeczne, poprzez produkcję solidnych i trwałych produktów przy minimalnym wykorzystaniu zasobów.

Koncentracja na ludziach

Wspieramy dobre samopoczucie każdego pracownika i nieustannie pracujemy nad poprawą miejsca pracy. Jesteśmy bezpiecznym, promującym zdrowie i dobrym miejscem zatrudnienia z niską absencją i bardzo niewielką liczbą poważnych wypadków.

Nasze podejście do równości zaczyna się od równego traktowania wszystkich kobiet i mężczyzn, bez względu na tożsamość, religię, sprawność funkcjonalną czy wiek. Każdemu oferujemy takie same możliwości, dzięki czemu jego osobiste zasoby zostają w pełni wykorzystywane.

Efektywne wykorzystanie zasobów

Zrównoważona infrastruktura generuje pozytywne efekty i wspiera wzrost gospodarczy. Działamy w sposób wysoce efektywny pod względem wykorzystania zasobów. Przyjazne dla środowiska techniki i procesy przemysłowe wspierają zrównoważony rozwój.

Dążymy do dostarczania produktów zasobooszczędnych i energooszczędnych, wytwarzanych w sposób zrównoważony. Dążymy do stworzenia bezpiecznej gospodarki obiegowej, w której materiały mogą być ponownie wykorzystane i/lub poddane recyklingowi bez szkody dla środowiska i ludzi.

Wdrażanie i partnerstwo

Prace NorDan koncentrują się na wdrażaniu konkretnych ulepszeń i innowacji w celu wywarcia pozytywnego wpływu na branżę budowlaną i osiągnięcia sukcesu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W związku z tym pełnimy aktywną rolę w ramach partnerstwa z naszymi dostawcami, klientami oraz klastrami badawczymi i przemysłowymi. Cel 17 jest zarówno naszym celem, jak i naszą metodą na osiągnięcie sukcesu w zakresie zrównoważonego rozwoju NorDan.

Wyniki stosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju przez Grupę NorDan:

Wewnętrzne

Zewnętrzne